Chapa

 

Sheria na Kanuni

Kanuni za Rufaa 2014

Kanuni za Rufaa (Marekebisho) 2016

Sheria ya Manunuzi ya Umma 2011

Sheria ya Manunuzi ya      Umma  (Marekebisho) 2016

Kanununi za Manunuzi ya Umma 2013

Kanununi za Manunuzi ya     Umma (Marekebisho)  2016

Udhibiti wa Serikali za Mitaa (Uanzishwaji na Uendeshaji wa Bodi za Zabuni) 2007.